Belgian Society for Private Clinics 

Naast goede gezondheidszorg is veiligheid zeker en vast even belangrijk voor de patiënt. Privéklinieken zijn doorgaans niet gehouden aan regelgeving en worden dus op geen enkele manier onderworpen aan controles inzake hygiëne en patiëntveiligheid.

De Belgian Society for Private Clinics (BSPC) werd in het leven geroepen om patiënten te informeren over hun recht op veiligheid. De BSPC heeft o.m. tot doel, bij afwezigheid van duidelijke reglementering, garanties te bieden opdat degene die zich t.o.v. het publiek aanbiedt als “privékliniek” ook de vereiste kwaliteiten bezit.

De BSPC ijvert ervoor dat enkel spelers die investeren in veiligheid, kwaliteit en infrastructuur zich kunnen en mogen aanbieden als “privékliniek”. Gelet op de afwezigheid van duidelijke regels heeft de patiënt op heden immers geen enkele zekerheid van de geleverde kwaliteit van de diensten.

 

Dit keurmerk bevat de meest essentiële criteria waaraan een privékliniek moet voldoen teneinde de veiligheid van de patiënt te garanderen. Slechts wanneer hoge eisen worden gesteld inzake kwaliteit en infrastructuur kan het begrip “privékliniek” een positieve weerklank krijgen.

De Global Care Clinic is tot op heden de enige privékliniek in Limburg die dit keurmerk vergaard heeft, en dat reeds sinds 2012!
Hiervoor ondergaan we 2-jaarlijkse strenge keuringen waarbij dit keurmerk telkens wordt verlengd.

Hier zijn wij als team ontzettend trots op!

Klik hier voor verdere informatie over waarom kiezen voor de Global Care Clinic.