Next Day Surgery

Bijzonder behandelingstraject voor lange-afstandspatienten: Next Day Surgery

Voor lange-afstandspatiënten wordt de mogelijkheid geboden om de operatie in te boeken op de dag na de consultatie (Next Day Surgery).

Welke behandelingen kunnen in Next Day Surgery?

Voor de veiligheid van de patiënt, is Next Day Surgery slechts mogelijk voor bepaalde behandelingen, waaronder borstvergrotingen. Wij bieden garanties en verzekeringen aan, specifiek op maat van lange afstandspatiënten.

Voor andere behandelingen in Next Day Surgery kan u ons steeds contacteren.

Voordelen van Next Day Surgery?

Next Day Surgery biedt veel voordelen aan de lange-afstandspatiënten zoals de lagere kosten (geen extra reiskosten), minimale wachttijd en minder tijd weg van werk en familie.

Hoe kan Next Day Surgery gereserveerd worden?

Indien u beroep wenst te doen op de Next Day Surgery, dient u ons hiervoor telefonisch of per mail te contacteren teneinde van ons een bevestiging te krijgen van de data van consult en operatie.

Van zodra u een datum heeft, dient u een reservatiebedrag te betalen gelijk aan € 500 ter bevestiging van de reservatie van de operatiezaal, recoveryzaal en het verplegend personeel. Zie ook betalingsmodaliteiten.

Voor ingrepen met specifieke implantaten kan een hogere reservatiebetaling worden gevraagd.

Deze reservatiekost zal dan later in mindering gebracht worden van de totale prijs van de operatie. De reservatie wordt slechts definitief bij ontvangst van de afgesproken reservatiekost. Wacht dus nog even met het regelen van uw reis, tot u van ons de bevestiging ontvangt van definitieve inplanning.

Uw consultatie

De operatie/behandeling zal slechts mogelijk zijn nadat u alle informatie over de behandeling/operatieprocedure, welke resultaten u mag verwachten, voor- en nadelen, de voorbereiding van de behandeling/operatie, soort anesthesie, en de mogelijke risico’s/complicaties en vereiste postoperatieve nazorg heeft besproken met de plastisch chirurg tijdens een uitgebreid intake gesprek.

Betaling saldo van de prijs

De operatie zal slechts plaatsvinden indien het saldo van de prijs (verminderd met de reservatiekost) voorafgaand aan de operatie betaald wordt. Dit kan gebeuren in cash op de dag van de operatie of door overschrijving (minstens 2 weken voor de operatie).

Voorbereiding van uw operatie/reis

Uw operatie of behandeling kan reeds 1 à 2 dagen na het intake consult.

U dient daarom alle pre- en postoperatieve maatregelen, in acht te nemen voor u vertrekt o.a. het op voorhand aan ons bezorgen van de pre-operatieve documenten, het regelen van volwassene begeleiding,…

U dient ook de hotelovernachtingen te boeken. Wij zullen u informeren over het minimum aantal te boeken overnachtingen en zullen u assisteren bij het maken van de vereiste boekingen.

Hoe kan ik een Next Day Surgery annuleren of wijzigen?

Annulering of verplaatsing (van datum) van een gereserveerde Next Day Surgery is steeds mogelijk tot 2 weken vóór de ingreep. Voor ingrepen met specifieke implantaten bedraagt de annuleringstermijn 4 weken. Voor annuleringen binnen de week vóór de behandeling zal het volledige bedrag van de behandeling ingehouden worden. Voor annuleringen binnen de 2 weken wordt € 500 reservatiekosten plus € 200 extra administratie- en organisatiekosten ingehouden.

Annulering van de operatie zelf is mogelijk na het consultatiegesprek met de plastisch chirurg. In dat geval worden alle reeds betaalde bedragen onmiddellijk terug betaald en wordt enkel de prijs van een consult aangerekend. Ook de plastisch chirurg mag op dat ogenblik weigeren de geplande ingreep uit te voeren indien hij hiervoor gegronde redenen heeft (zoals veiligheid van de patiënt).