Uw Behandelingstraject

Uw Behandelingstraject
1. UW CONSULT

Tijdens het uitgebreide intake gesprek vraagt de plastisch chirurg naar uw wensen en bespreekt hij de verschillende behandelingsmogelijkheden, indien mogelijk aan de hand van voor- en na foto’s. U krijgt alle informatie over de behandeling/operatieprocedure, welke resultaten u mag verwachten, voor- en nadelen, de voorbereiding van de behandeling/operatie, soort anesthesie, en de mogelijke risico’s/complicaties en vereiste postoperatieve zorg.

Soms worden verschillende behandelingsopties voorgesteld, elk met hun voor- en nadelen. Weet daarbij dat een ‘tweede’ keuze misschien niet de verwachte resultaten van de eerste keuze zal geven. Bijvoorbeeld kan een vergroting van een lege borst met een groter implantaat sneller leiden tot uitgezakte borsten dan een klassieke borstlift met een kleiner implantaat.

Iemand met u meebrengen naar de consultatie bijvoorbeeld uw partner of een vriend(in) is een goede manier om zo veel informatie te onthouden, en later met hun te kunnen bespreken.

Het intake gesprek vindt altijd plaats bij Dr. Nelissen, de plastisch chirurg die de behandeling zal uitvoeren en die zal instaan voor de postoperatieve zorg. Voorafgaand aan het gesprek met de plastisch chirurg, zal een consulente met u alle belangrijke informatie overlopen aangaande uw persoonlijke gegevens, medische voorgeschiedenis, medicatiegebruik, uw wensen. Om dat gesprek efficiënt te laten verlopen, kunnen we u vragen om vooraf (thuis of in de wachtzaal) een uitgebreide vragenlijst in te vullen. De correcte en volledige informatie over uw medische achtergrond en uw medicijngebruik is uitermate belangrijk voor de plastisch chirurg en de anesthesist, en voor uw eigen veiligheid.

Een duidelijke all-in prijsofferte wordt u meteen na het persoonlijk consult meegedeeld, zodat er later geen verrassingen over bijkomende kosten kunnen zijn.

Het eerste consult bij Dr. Nelissen kost € 40. Indien nodig mag u meerdere keren op consultatie komen voorafgaand aan uw ingreep zonder extra kosten. Wij vinden het belangrijk dat u voorafgaand volledig geïnformeerd bent.

Consultaties vinden plaats in onze kliniek in Zolder, België.

Lange-afstandspatiënten (Next Day Surgery)

Voor lange-afstandspatiënten wordt de mogelijkheid geboden om de operatie in te boeken op de dag na de consultatie (Next Day Surgery).

Voor de veiligheid van de patiënt, wordt Next Day Surgery enkel toegepast voor bepaalde behandelingen, zoals borstvergrotingen.

Next Day Surgery biedt veel voordelen aan de patiënten zoals de lagere kosten (geen dubbele reiskosten), minimale wachttijd en minder tijd weg van werk en familie.

U vindt hier verdere informatie over het behandelingstraject voor Next Day Surgery.

2. WACHTTIJDEN

De wachttijd voor een eerste consultatie afspraak bedraagt doorgaans 2 weken. De meeste behandelingen kunnen reeds binnen de 2 à 6 weken volgend op de consultatie.

U vindt hier verdere informatie over het behandelingstraject voor Next Day Surgery.

3. RESERVATIE BEHANDELING / ANNULATIE

Ter bevestiging van de reservatie van de operatiezaal, recoveryzaal en het verplegend personeel, dient u een bedrag te betalen gelijk aan € 500. Voor ingrepen met specifieke implantaten kan een hogere reservatiebetaling worden gevraagd.

Indien u dit bedrag onmiddellijk na de consultatie ter plaatse betaalt (cash of bancontact/visa), wordt er geen consult (€ 40) aangerekend.

De reservatie wordt slechts definitief bij ontvangst van de afgesproken reservatiekost. Deze reservatiekost van € 500 wordt ingehouden bij een annulering vanaf 14 dagen voor de afgesproken ingreep.

De behandeling zal slechts plaatsvinden indien u het saldo van de prijs minstens 2 weken voor de ingreep betaald heeft. Zie hier de betalingsmodaliteiten.

VERPLAATSING VAN DE RESERVATIE OF WIJZIGING PROTHESEN kan, met een administratieve kost van € 200, tot 2 weken vóór de ingreep. Daarna wordt de reservatiekost automatisch als annuleringskost (voor administratieve en organisatie onkosten) ingehouden. Het niet tijdig betalen van het saldo van de prijs wordt beschouwd als een annulering. Voor ingrepen met specifieke implantaten bedraagt de annuleringstermijn 6 weken. Voor annuleringen binnen de week vóór de behandeling zal het volledige bedrag van de behandeling ingehouden worden.

4. PRE-OPERATIEVE DOCUMENTEN

Gelieve ons uiterlijk 2 weken voor de ingreep de ondertekende geïnformeerde toestemming en de ingevulde Preoperatieve vragenlijst terug te bezorgen.

5. VOORBEREIDING OPERATIE

 • Gelieve de eventuele instructies van de plastisch chirurg aangaande medicatie, stoppen met roken,… strikt op te volgen
 • Regel uw begeleider voor de dag van de ingreep en 24 uur erna.
 • Lange afstandspatiënten kunnen ons contacteren voor het boeken van een hotel in de nabijheid.
 • In de week voorafgaand aan uw behandeling nemen wij telefonisch contact met u op om het uur van uw ingreep te bevestigen en om uw eventuele bijkomende vragen te beantwoorden.

6. DE OPERATIEDAG

 • Op de dag van de ingreep meldt u zich nuchter (niet gegeten of gedronken vanaf middernacht) aan op het afgesproken uur.
 • Voor de ingreep moet u sieraden (oorbellen, horloge, ringen,…) afdoen. U kan ze best gewoon thuis laten.
 • Geen make-up
 • Geen nagellak/acryl of kunstnagels (dit is vereist voor de pre en post monitoring van de vitale functies en parameters). 

7. ONMIDDELLIJK NA DE OPERATIE

1/ Na de operatie blijft u de nodige tijd in de recovery unit waar uw vitale functies en parameters worden gemonitord.

2/Na ontslag door de plastisch chirurg en anesthesist, mag u onder begeleiding van een verantwoordelijke volwassene naar huis of naar een nabij gelegen hotel (lange afstandspatiënten). Het is belangrijk dat u minstens 24 uren na de operatie vergezeld blijft van een volwassene en dat u zeker niet zelf autorijdt.

3/ Urgentie telefoonnummer (24/7): Indien nodig, zoals bij onbegrepen pijn, ongerustheid, roodheid of koorts, kan u uiteraard DAG EN NACHT rechtstreeks bellen met de plastisch chirurg of een medewerker. U krijgt zijn/haar telefoonnummer mee naar huis en hij/zij blijft bereikbaar voor u.

8. POSTOPERATIEVE ZORG

Het is belangrijk te onthouden dat elke operatie een goede postoperatieve zorg vereist. Gelieve daarom goed onze instructies na te leven.

9. CONTROLE AFSPRAKEN

Na de operatie krijgt u een afspraak voor uw eerste controle of voor het verwijderen van draadjes.

De postoperatieve controles zijn ontzettend belangrijk omdat tijdens deze controles problemen in een vroeg stadium kunnen aangepakt worden zodat verder operatief ingrijpen kan vermeden worden! Voor deze controles worden geen consultatiekosten aangerekend.

 10. NEVENEFFECTEN / POSTOPERATIEVE COMPLICATIES

Ondanks alle mogelijke veiligheidsmaatregelen, kan er altijd iets mis lopen of een ander resultaat bekomen worden dan verwacht. Elke chirurgische ingreep houdt namelijk risico’s in, hoe vakkundig de ingreep ook wordt uitgevoerd.

De voornaamste risico’s en complicaties bij plastische chirurgie zijn:

 • Infectie: Roken vergroot de kans op een infectie. Daarom raden we u aan om zeker van 4 weken voor de ingreep tot 4 weken na de ingreep te stoppen met roken
 • Nabloeding / hematoom (blauwe plekken)
 • Gevoelloosheid/doof gevoel
 • Vertraagde wondgenezing (vooral bij rokers)
 • Allergische reactie
 • Zenuwbeschadiging
 • Asymmetrie
 • Trombosevorming
 • Vorming van hypertrofische littekens
 • Kapselproblemen